Poštovani građani, na vaše zdravstvene probleme odgovor daje dr Aleksandar Spasić, specijalista urologije sa
Vojno medicinske akademije (VMA) u Beogradu.

NAŠIM POSETIOCIMA I ČITAOCIMA PORTALA “MUŠKA STVAR”, DOKTOR ALEKSANDAR SPASIĆ SAVETUJE O VAŽNIM I MNOGO OPASNIM STVARIMA ZA VAŠE ZDRAVLJE!!!
Dr Aleksandar Spasić
Specijalista urologije