Autor: Dr Aleksandar Spasić

Doktor Aleksandar Spasić rođen je 13.11.1973. godine u Nišu. Zaposlen u klinici za urologiju Vojnomedicinske akademije (VMA) u Beogradu. Od 2021. godine je načelnik uroloških ambulanti VMA, Beograd. Zakazivanje pregleda i konsultacija na 066 - 60 - 90 - 696 https://uroloskicentarbeograd.com/

Dr Aleksandar Spasić: Kada govorimo o čestom mokrenju riječ je o hiperaktivnoj mokraćnoj bešici. Ovo stanje se definiše kao urgentno mokrenje sa ili bez nekontrolisanog mokrenja, obično sa učestalim i noćnim mokrenjem. Učestalost varira sa godinama od 5-20% i viša je nakon 40ih godina života. Zabluda je da je ovo bolest isključivo žena, jer je učestalost nezantno manje kod muškaraca, ali je forma sa nekontrisanim mokrenjem češća kod žena. Hiperaktivnost bešike može biti uzrokovana neurolškim promenama kao što su Parkinsonova bolest, multipla skleroza, moždani udar, povrede kičmenog stuba i dr. Pored ovih promene mogu nastati i kao posledica nejasnih faktora ali…

Read More

Dr Aleksandar Spasić: Kalkuloza mokraćnih organa je pojava kamena u bubregu, mokraćovodu (kanala koji spajaju bubreg i mokraćnu bešiku), mokraćnoj bešici i mokraćnoj cevi. Kalkuloza je jedan od najčešćih razloga odlaska kod urologa i u različitim geografskim regijama se javlja sa učestalošću od 1-20%. Brojni su faktori koji uslovljavaju pojavu  kamena – geografski, klimatski, etničkih, naslednih faktora i način ishrane. Češće se javlja kod muškaraca. Gubitka tečnosti znojenjem u uslovima suve i vrele klime,  ali i profesija,  su spoljašnji činioci koji dovode do pojave kamena u mokraćnim organima. Kod nekih bolesti kalkuoza se javlja češće – giht, šećerna bolest, zapaljenske bolesti…

Read More

Dr Aleksandar Spasić: Razlozi crvenila glavića mogu biti broji – od nadražaja koji se javlja nakon i u toku seksualnog odnosa, kožnih i polnih bolesti, ali mogu biti i alergijske prirode. Jednim delom ove promene spadaju u domen lečenja od strane urologa a s druge strane od strane specijaliste za kožne bolesti. Zato se javite lekaru kako bi Vaš problem bio rešen.

Read More

Dr Aleksandar Spasić: Kratka resica kožice glavića je ne tako retka pojava koju muškarci obično primete u početku aktivnog seksualnog života kada kratka resica (frenulum) zateže glavić kod erekcije i na taj naćin kod odnosa dovodi do pucanja, koje se nekad manifestuje i oblinijm krvarenem, koje zbuljnuje partenere, ali češće ne tako dramatično ali uvek sa stvaranjem nogo ožiljka koji iznova skraćuje resicu – puca mi u toku odnosa, sve je kraća, krvi mi glavić, krvari nakon odnosa. Kratak frenulum – kratka resica galvića koja može biti urodjena ili nastaje u okviru nekih drugih bolesti penisa kao što je fimoza odnosno…

Read More

Dr Aleksandar Spasić: Suženje kožice glavića – fimoza – kod odraslih je najčešće posledica nekih kožnih bolesti, neregulisanih metaboičkih stanja u organizmu (dijabetes) ili je preostala iz detinjstva kad nije prepoznata. Suženje kožice može biti absolutno i tada nije moguće prevlačenje i relativno kada je uz manje ili više nelagodnosi moguće prevlačenje kožice preko glavića ali se u fazi erekcije ova kožica vrlo često ponaša kao uzak (konstricioni) prsten koji stvara nelagodnost ili čak ometa dobru čvrstinu penisa. Fimoza – potpuno ili delimično suženje kožice glavića penisa koje otežano ili potpuno onemogućava prevlačenje kožice preko glavića ima za posledicu  otežanu…

Read More

Dr Aleksandar Spasić: Poštovani gospodine Nikola, otvrdlina na penisu – obično nastaju kao ožiljne promene kao posledica povreda koje nastaju u toku intezivnog sekusalnog odnosa kada dolazi do ispadanja penisa i udaraca koji izazivanu pucanje jednog čvrstog omotaća penisa (fraktura penisa) gde se na tom mestu vremenom formira ožiljak. Ipak najčešći razlog otvrdilna na penisu je formiranje naslaga (plakova) u čvrstom omotaču penisa koje kasnije i dovode do krviljenja (kurvature) penisa a pacijent ih prvo primeti opipavanjem otvrdline sa gorenj ili bočnih strana penisa. Javite se urologu na pregled i terapiju.

Read More

Dr Aleksandar Spasić: Krivljenje penisa – kod mladjih muškaraca je obično urodjeno krivljenje (kurvatura) dok je u srednjim godinama stečeno i nastaje stvarenjm zadebljanja u jednom sloju tela penisa koje na taj način smanjuje elastičnost i time onemogućava postizanje pravca penisa u toku erekcije (podizanja) te nastaje karakterisičan izgled koji može biti od blagih do krivina koje su pod pravim uglom i onemogućavaju odnos. Neophodno je da se javite urologu, koji će nakon pregleda propisati terapiju, zato se javite urologu obavezno!

Read More

Dr Aleksandar Spasić: Karcinom prostate (KP) predstavlja veliki problem zdravstvenih sistema mnogih, pre svega razvijenih,  zemalja u svetu i zauzima drugo mesto novootkrivenih karcinoma kod muškaraca  a do 15% ukupno otkrivenih karcinoma. Pojava KP je uslovljena geografskim poreklom, sa najvećim brojem novih slučajeva u Australiji i Novom Zelandu kao i u Severnoj Americi, zapadnoj i severnoj Evropi dok je najmanji broj slučajeva u državama istočne i jugoistočne Azije. U zemljama  istočne i jugoistočne Evrope procenat novih pacijenata sa KP, iz godinu godinu raste. Na područiju Balkana, karcionom prostate je zastupljen sa oko 10-14% novih slučajeva na godišnjem nivou, a u…

Read More