Browsing: Urologija

Tegobe se karakteristično javljaju nakon sprovedene zračne terapije, ranije daleko češće, a danas ređe, a zahvaljujući savremenim-preciznim metodama zračenja. Pacijenti…